1. Nuoširdžiai dėkojame prisidėjusiems savo auka prie mūsų parapijos remonto darbų. Te Gerasis Viešpats atlygina savo palaima!

2. Ketvirtadienį, sausio 6 dieną – Trijų Karalių (Viešpaties Apsireiškimo) iškilmė. Šv. Mišios lietuvių kalba: 7.00, 11.30, 17.00 val.; lenkų kalba: 8.00, 13.00, 18.00 val. Po kiekvienų Šv. Mišių bus šventinama Jūsų pačių atsinešta kreida! Dėmesio! Trijų Karalių (Viešpaties Apsireiškimo) iškilmė yra švenčiama tą pačią dieną, t.y. sausio 6 dieną.

3. Kitą sekmadienį, sausio 9 dieną – Kristaus Krikšto šventė.

4. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

5. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt

6. Bažnyčios kioske galima įsigyti knygą apie mūsų parapijos istoriją, įvairių knygų, žiniasklaidos bei religinių reikmenų.