1. Šiandien, po Šv. Mišių 11.30 val. (apie 12.20 val.) mūsų bažnyčioje bus kalėdinis koncertas, kurį atliks Rygos Redemptoris Mater seminarijos seminaristai. Jie giedos giesmes įvairiomis pasaulio kalbomis.

2. Rytoj, sausio 10 dieną, 19.00 val. iš mūsų bažnyčios per Marijos radiją bus transliuojama Garbinimo valanda.

3. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

4. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt

5. Bažnyčios kioske galima įsigyti knygą apie mūsų parapijos istoriją, įvairių knygų, žiniasklaidos (yra naujas sausio mėn. ,,Artuma“ žurnalas) bei religinių reikmenų.