1. Primename, jog iki sausio 25 dienos tęsiasi maldų savaitė už krikščionių vienybę! Nuoširdžiai kviečiame įsijungti į bendrą maldą už krikščionių vienybę – svarbų Kristaus siekimą savo įkurtoje Bažnyčioje. Už šią maldą, Bažnyčia duoda galimybę laimėti visuotinius atlaidus, išpildžius įprastas sąlygas. Mūsų Bažnyčioje šia intencija meldžiamės vakarais 17.00 val.

Ekumeninės pamaldos už krikščionių vienybę vyks Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje (Šv. Jono g. 12) sausio 25 d., antradienį, 18 val.

2. Antradienį, sausio 25 dieną, mūsų parapijoje pradėsime Švenčiausiojo Sakramento adoraciją, kuri truks nuo 8.00 iki 21.00 val. Po Šv. Mišių 7.30 val., Švenčiausias Sakramentas bus per visą dieną išstatytas Bažnyčioje iki 21.00 val. Šv. Mišių metu Švč. Sakramentas bus slepiamas.

Taip pat tą dieną bus Šlovinimo vakaras (Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, užtarimo malda, išpažinčių klausymas). Šlovinimo vakaras prasidės atskiromis Šv. Mišiomis 19.00 val.

Adoracijos intencijos: už taiką, už Sinodinį kelią ir už pašaukimus į kunigystę, pašvęstąjį gyvenimą bei į šeimą.

3. Šeštadienį, sausio 29 dieną, 12.00 val. bus Šv. Mišios, prašant Šv. arkangelo Rapolo užtarimo. Prieš Šv. Mišias, 11.30 val., bus kalbamas rožinis, o po Šv. Mišių – pamaldos į Šv. arkangelą Rapolą. Viskas bus transliuojama per Marijos Radiją.

Taip pat tą dieną, sausio 29 dieną, šeštadienį, Pal. Boleslavos Lament minėjimas. Po rytinių Šv. Mišių 9.00 LT ir 10.00 PL bus galimybė pagarbinti Pal. Boleslavos Relikviją.

4. Kitą sekmadienį, sausio 30 dieną, 11.00 val. bus Gerosios mirties grupelės susitikimas, kuris vyks kriptoje. Taip pat kviečiame prisijungti norinčiųjų įstoti į grupelę.

5. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

6. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt