1. Trečiadienį, vasario 2 dieną, Kristaus Paaukojimo šventė – Grabnyčios. Šv. Mišios lietuvių kalba: 7.00, 11.30, 17.00 val.; lenkų kalba: 8.00, 13.00, 18.00 val. Kiekvienų Šv. Mišių metu bus šventinamos Grabnyčių žvakės. Žvakes galima bus įsigyti bažnyčios kioskelyje.

2. Ketvirtadienį, vasario 3 dieną, Šv. Blažiejaus minėjimas. Šv. Mišios lietuvių kalba: 7.00, 17.00 val., lenkų kalba: 7.30, 18.00 val. Kiekvienų Šv. Mišių metu bus šventinamos žvakės ir jomis teikiamas palaiminimas nuo gerklės ir kitų ligų.

3. Šeštadienį, vasario 5 dieną, Šv. Agotos minėjimas. Šv. Mišios lietuvių kalba: 7.00, 11.30, 17.00 val.; lenkų kalba: 9.00, 13.00, 18.00 val. Kiekvienų Šv. Mišių metu bus šventinami duona ir vanduo, kuriuos atsinešate patys!

4. Kitą sekmadienį, vasario 6 dieną, aukos bus renkamos bažnyčios remontui.

5. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

6. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt