1. Nuoširdžiai dėkojame prisidėjusiems savo auka prie mūsų parapijos remonto darbų. Te Gerasis Viešpats atlygina savo palaima!

2. Penktadienį, vasario 11 d., Švč. M. Marijos iš Lourdes minėjimas. Šią dieną, 1992 m. popiežius Šv. Jonas Paulius II paskelbė pasauline ligonių diena. Nuo to laiko, ši diena minima visuotinėje bažnyčioje. Mūsų bažnyčioje už parapijos sergančius ligonius melsimės 11.30 val. Šv. Mišių metu bus teikiamas ligonių, patepimo Sakramentas. Prašome pasirūpinti savo giminaičiais, kurie sunkiai serga, kad galėtų ateiti į bažnyčią.

3. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

4. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt

5. Bažnyčios kioske galima įsigyti knygą apie mūsų parapijos istoriją, įvairių knygų, žiniasklaidos (yra naujas vasario mėn. ,,Artuma“ žurnalas) bei religinių reikmenų.