1. Trečiadienį, kovo 2 dieną - Pelenų diena (Pradedame Gavėnią). Tą dieną šv. Mišios lietuvių kalba mūsų bažnyčioje bus 7.00, 11.30, 17.00 val., lenkų kalba – 8.00, 13.00, 18.00 val. Šv. Mišių 9.00 val. ir 10.30 val. NEBUS! Šv. Mišių metu bus pelenais barstomos galvos.

2. Gavėnia, pagal Bažnyčios įsakymus – yra draudžiamas laikas: kai nesilinksminame; laikomės pasninkus, kaip ir kiekvieną penktadienį, o ypač per Gavėnią – susilaikome nuo mėsiškų valgių; Pelenų dieną ir Didįjį Penktadienį, kaip ir Kūčių dieną – privalomas griežtas pasninkas (duona, vanduo ir vienas valgis iki soties).

3. Gavėnios laikotarpiu, penktadieniais Švč. Sakramento Adoracijos NEBUS! Švč. Sakramento Adoracija bus sekmadieniais, po šv. Mišių 11.30 val., kurios metu bus giedami Graudūs Verksmai.

Taipogi, Gavėnios laikotarpiu, penktadieniais: Šv. Mišios: lietuvių kalba: 7.00, 17.00 val.; lenkų kalba: 7.30, 18.00 val.; rusų kalba – persikelia į šeštadienį 15.30 val.

4. Kryžiaus Kelių apmąstymai:

Penktadieniais: lietuvių kalba: 16.15 val.; lenkų kalba: 17.30 val.

Šeštadieniais: rusų kalba: 15.00 val.

5. Gavėnios Rekolekcijos mūsų bažnyčioje bus balandžio 8-10 dienomis.

6. Kitą sekmadienį, kovo 6 dieną, aukos bus renkamos bažnyčios remontui.

7. Kviečiame į Sinodo susitikimus mūsų parapijoje, kurie vyks sekmadieniais po 11.30 val. Šv. Mišių (~12.50 val.), parapijos kriptoje. Artimiausių susitikimų temos:

• Kovo 6 d.- „Kelionės bendrakeleiviai“

• Kovo 20 d.- „Klausytis ir kalbėti“

• Kovo 27 d.- „Džiaugsmas švęsti“

Kviečiame dalyvauti, nes Bažnyčia esame mes visi, todėl svarbi kiekviena mintis ir nuomonė.

8. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

9. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt

10. Bažnyčios kioske galima įsigyti knygą apie mūsų parapijos istoriją, įvairių knygų, žiniasklaidos (yra vasario mėn. ,,Artuma“, ,,Bitutė“, ,,Magnificat“ žurnalai) bei religinių reikmenų.