1.&nbspNuoširdžiai dėkojame prisidėjusiems savo auka prie mūsų parapijos remonto darbų. Te Gerasis Viešpats atlygina savo palaima!

2. Penktadienį, kovo 11 dieną - Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo diena. Už Tėvynę melsimės 17.00 val.

3. Kryžiaus Kelių apmąstymai:

Penktadieniais: lietuvių kalba: 16.15 val.; lenkų kalba: 17.30 val.

Šeštadieniais: rusų kalba: 15.00 val.

4. Sekmadieniais, po Šv. Mišių 11.30 val., vyksta Švč. Sakramento adoracija, kurios metu giedami Graudūs Verksmai.

5. Primename, jog išpažinties neatidėtumėte paskutinėms Gavėnios dienoms, o atliktumėte jau dabar!

6. Gavėnios laikotarpyje, Bažnyčia kviečia maldai, pasninkui ir išmaldai. Tam, kad sąmoningai išgyventume šį laiką, mūsų parapijoje Gavėnios metu vyksta akcijos:

  • ,,Pasninko dėžė“, skirta vargšams. Bažnyčios gale iš dešinės pusės stovi dėžė, į kurią galima įdėti negendančių maisto produktų.
  • ,,Pagalba Hospiso namams“, skirta ligoniams. Bažnyčios gale iš dešinės pusės stovi dėžė, į kurią galima įdėti švaros priemonių (t.y. Muilo, šampūno, indų ploviklio ir t.t.).

7. Kviečiame į Sinodo susitikimus mūsų parapijoje, kurie vyks sekmadieniais po 11.30 val. Šv. Mišių (~12.50 val.), parapijos kriptoje. Artimiausių susitikimų temos:

• Kovo 6 d.- „Kelionės bendrakeleiviai“

• Kovo 20 d.- „Klausytis ir kalbėti“

• Kovo 27 d.- „Džiaugsmas švęsti“

Kviečiame dalyvauti, nes Bažnyčia esame mes visi, todėl svarbi kiekviena mintis ir nuomonė.

8. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

9. Kaip ir kiekvienais metais, yra galimybė paremti mūsų parapiją, pervedus 1,2% savo pajamų mokesčių, už praėjusius metus. Nuo šių metų tai galima padaryti tik internetiniu būdu. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!

10. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt

11. Bažnyčios kioske galima įsigyti knygą apie mūsų parapijos istoriją, įvairių knygų, žiniasklaidos (yra vasario mėn. ,,Artuma“, ,,Bitutė“, ,,Magnificat“ žurnalai) bei religinių reikmenų.