1. Penktadienį, kovo 25 dieną, Viešpaties Apreiškimo iškilmė. Šv. Mišios lietuvių kalba: 7.00 ir 17.00 val.; lenkų kalba: 7.30 ir 18.00 val.

2. Kryžiaus Kelių apmąstymai:

Penktadieniais: lietuvių kalba: 16.15 val.; lenkų kalba: 17.30 val.

Šeštadieniais: rusų kalba: 15.00 val.

3. Sekmadieniais, po Šv. Mišių 11.30 val., vyksta Švč. Sakramento adoracija, kurios metu giedami Graudūs Verksmai.

4. Primename, jog išpažinties neatidėtumėte paskutinėms Gavėnios dienoms, o atliktumėte jau dabar!

5. Gavėnios laikotarpyje, Bažnyčia kviečia maldai, pasninkui ir išmaldai. Tam, kad sąmoningai išgyventume šį laiką, mūsų parapijoje Gavėnios metu vyksta akcijos:

  • ,,Pasninko dėžė“, skirta vargšams. Bažnyčios gale iš dešinės pusės stovi dėžė, į kurią galima įdėti negendančių maisto produktų.
  • ,,Pagalba Hospiso namams“ bei ,,Pagalba Ukrainos žmonėms“, skirta ligoniams. Bažnyčios gale iš dešinės pusės stovi dėžė, į kurią galima įdėti švaros priemonių (t.y. Muilo, šampūno, indų ploviklio ir t.t.).

6. Kviečiame į Sinodo susitikimus mūsų parapijoje, kurie vyks sekmadieniais po 11.30 val. Šv. Mišių (~12.50 val.), parapijos kriptoje. Artimiausių susitikimų temos:

• Kovo 20 d., šiandien- „Klausytis ir kalbėti“

• Kovo 27 d.- „Džiaugsmas švęsti“

Kviečiame dalyvauti, nes Bažnyčia esame mes visi, todėl svarbi kiekviena mintis ir nuomonė.

7. Kovo 29 dieną bus Šlovinimo vakaras (Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, užtarimo malda, išpažinčių klausymas). Šlovinimo vakaras prasidės atskiromis Šv. Mišiomis 19.00 val.

8. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

9. Jau yra galimybė užrašyti mums brangių gyvųjų vardus, kuriuos per Dievo Gailestingumo Oktavą (balandžio 18 – balandžio 25 d..), pavesime Dievo Gailestingumui. Už juos melsimės per vakarines Šv. Mišias 17.00 val. Ant staliukų, esančių Bažnyčios gale, yra lapeliai, kuriuose rašote artimųjų vardus ir galima užrašyti datą, nuo balandžio 18 dienos iki balandžio 25 dienos, kada norėtumėte, kad jie būtų perskaityti. Ir tuos lapelius atnešate į zakristiją. ,,Melskimės vieni už kitus” - ragino Šv. Jokūbas, tad į šį raginimą atsiliepkime.

10. Kaip ir kiekvienais metais, yra galimybė paremti mūsų parapiją, pervedus 1,2% savo pajamų mokesčių, už praėjusius metus. Nuo šių metų tai galima padaryti tik internetiniu būdu. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!

11. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt

12. Bažnyčios kioske galima įsigyti knygą apie mūsų parapijos istoriją, įvairių knygų, žiniasklaidos (yra vasario mėn. ,,Artuma“, ,,Bitutė“, ,,Magnificat“ žurnalai) bei religinių reikmenų.

13. Primename, jog šeštadienio naktį, kovo 26 dieną, reikia pasukti laikrodžio rodyklę viena valanda į priekį.