1. Nuoširdžiai dėkojame prisidėjusiems savo auka prie mūsų parapijos remonto darbų. Te Gerasis Viešpats atlygina savo palaima!

2. Gavėnios Rekolekcijos mūsų bažnyčioje bus balandžio 8-10 dienomis.

• Balandžio 8 dieną, penktadienį, Šv. Mišios: lietuvių kalba - 7.00, 17.00 val.; lenkų kalba - 7.30, 18.45 val. Kryžiaus Kelių apmąstymai: 16.15 val. (LT); 18.00 val. (PL). Rekolekcijų pradžia: 16.15 val.

• Balandžio 9 dieną, šeštadienį, Šv. Mišios: lietuvių kalba - 9.00, 11.30, 17.00 val.; lenkų kalba - 10.00, 13.00, 18.00 val.; rusų kalba – 15.30 val. Kryžiaus Kelių apmąstymai: 15.00 val. (RU). Graudūs verksmai su Švč. Sakramento adoracija bus šeštadienį, po Šv. Mišių 11.30 val. (vietoj sekmadienio).

• Balandžio 10 dieną, sekmadienį, Šv. Mišios: lietuvių kalba: 7.00, 10.30, 11.30, 17.00 val.; lenkų kalba: 8.00, 9.00, 13.00, 18.00 val. Rekolekcijų pabaiga: 14.30 val.

Rekolekcijoms vadovaus Vilniaus kunigų seminarijos rektorius kun. Andžej Šuškevič.

Prašome, jog pasinaudotumėte šia proga ir išpažintį atliktumėte per REKOLEKCIJAS!

3. Kitą sekmadienį, balandžio 10 dieną – Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis:

• Kiekvienų Šv. Mišių metu bus šventinamos verbos.

• Prieš Šv. Mišias 11.30 val. bus procesija su verbomis.

• Tą dieną aukos bus renkamos Vilniaus Kunigų Seminarijos išlaikymui.

• 19.00 val. bus Garbinimo valanda, kuri bus transliuojama iš mūsų bažnyčios per Marijos radiją.

• Nuo tos dienos bus galima pasiimti šventinto vandens, kuris bus buteliukuose prie altoriaus.

• Prie altoriaus bus galima įsigyti verbų šakelių, kurias įsigydami paremsite Prūdiškių socialinės globos namus.

• Prie altoriaus bus galima įsigyti velykinės atributikos. Lėšos bus skirtos bažnyčios remontui.

4. Gavėnios laikotarpyje, Bažnyčia kviečia maldai, pasninkui ir išmaldai. Tam, kad sąmoningai išgyventume šį laiką, mūsų parapijoje Gavėnios metu vyksta akcijos:

  • ,,Pasninko dėžė“, skirta vargšams. Bažnyčios gale iš dešinės pusės stovi dėžė, į kurią galima įdėti negendančių maisto produktų.
  • ,,Pagalba Hospiso namams“ bei ,,Pagalba Ukrainos žmonėms“, skirta ligoniams. Bažnyčios gale iš dešinės pusės stovi dėžė, į kurią galima įdėti švaros priemonių (t.y. Muilo, šampūno, indų ploviklio ir t.t.).

5. Kviečiame į Sinodo susitikimus mūsų parapijoje, kurie vyks balandžio 3 (šiandien) ir balandžio 27 dienomis (sekmadieniais) po 11.30 val. Šv. Mišių (~12.50 val.), parapijos kriptoje. Artimiausių susitikimų temos:

• Balandžio 3 d. (šiandien) - ,,Bendra atsakomybė misijoje“

• Balandžio 24 d. - ,,Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas“

Kviečiame dalyvauti, nes Bažnyčia esame mes visi, todėl svarbi kiekviena mintis ir nuomonė.

6. Primename, jog yra galimybė užrašyti mums brangių gyvųjų vardus, kuriuos per Dievo Gailestingumo Oktavą (balandžio 18 – balandžio 25 d..), pavesime Dievo Gailestingumui. Už juos melsimės per vakarines Šv. Mišias 17.00 val. Ant staliukų, esančių Bažnyčios gale, yra lapeliai, kuriuose rašote artimųjų vardus ir galima užrašyti datą, nuo balandžio 18 dienos iki balandžio 25 dienos, kada norėtumėte, kad jie būtų perskaityti. Ir tuos lapelius atnešate į zakristiją. ,,Melskimės vieni už kitus” - ragino Šv. Jokūbas, tad į šį raginimą atsiliepkime.

7. Kaip ir kiekvienais metais, yra galimybė paremti mūsų parapiją, pervedus 1,2% savo pajamų mokesčių, už praėjusius metus. Nuo šių metų tai galima padaryti tik internetiniu būdu. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!

8. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt