1. Nuoširdžiai dėkojame prisidėjusiems savo auka prie Kunigų Seminarijos išlaikymo. Kunigų Seminarija išsilaiko iš tikinčiųjų lėšų, tad klierikų ir Seminarijos vadovybės vardu nuoširdžiai dėkojame! Te Gerasis Viešpats atlygina savo palaima!

2. Nuo rytojaus pradedame Didžiąją Savaitę. Velykų Tridienį (D. Ketvirtadienį, D. Penktadienį, D. Šeštadienį) rytinių Šv. Mišių nebus! Bažnyčia bus atidaryta nuo 8.00 val.

• D. Ketvirtadienį, balandžio 14 dieną, visi mūsų arkivyskupijos kunigai kviečiami susiburti su arkivyskupu ir vyskupu Krizmos ir kitų aliejų, naudojamų teikiant sakramentus, šventinimui mūsų Arkikatedroje 10.00 val.; Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios mūsų bažnyčioje: lietuvių kalba - 17.00 val., lenkų kalba – 19.00 val.

• D. Penktadienį, balandžio 15 dieną, Kristaus Kančios ir Kryžiaus pagarbinimo pamaldos: lietuvių kalba - 17.00 val., lenkų kalba – 19.00 val. Tą dieną Kristų garbinimo altoriuje bus galima garbinti nuo 8.00 val. (visuotiniai atlaidai už Kryžiaus pagarbinimą).

• D. Šeštadienį, balandžio 16 dieną, budėti prie Kristaus kapo ir Kryžiaus bus galima nuo 8.00 val. iki Velyknakčio pamaldų, kurių pradžia: lietuvių kalba - 19.00 val., lenkų kalba – 21.00 val. (visuotiniai atlaidai už krikšto pažadų atnaujinimą). Nepamirškite atsinešti žvakių!;

Valgiai tą dieną bus šventinami: lietuvių kalba – 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 val., lenkų kalba – 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 val. Per šventinimo apeigas bus renkami negendantys maisto produktai mūsų parapijos vargšams bei higienos priemonės Hospiso namams. Šia proga dėkojame visiems prisidėjusiems prie akcijų!!!!

3. Kitą sekmadienį, balandžio 17 dieną, Kristaus Prisikėlimo Iškilmė – Velykos. Iškilmingos Šv. Mišios (Rezurekcija) bus: lietuvių kalba – 7.00 val., lenkų kalba – 9.00 val., prieš Rezurekcijas Eucharistinė Procesija. Kitos Šv. Mišios lietuvių kalba 11.30 val., lenkų kalba – 13.00 val.

4. Antrą Velykų dieną, balandžio 18 dieną, Šv. Mišios mūsų bažnyčioje lietuvių kalba - 7.00, 10.30, 11.30, 17.00 val., lenkų kalba – 8.00, 9.00, 13.00, 18.00. Per vakarines Šv. Mišias 17.00 val. pradėsime Dievo Gailestingumo Savaitę, per kurią nuo balandžio 18 dienos iki balandžio 25 dienos, melsimės už gyvuosius. Jei dar norite pavesti Dievo Gailestingumui savo artimuosius, tai ant staliukų, esančių Bažnyčios gale, yra lapeliai, kuriuose rašote artimųjų vardus ir galima užrašyti datą, nuo balandžio 18 iki balandžio 25 dienos, kada norėtumėte, kad jie būtų perskaityti. Ir tuos lapelius atnešate į zakristiją. ,,Melskimės vieni už kitus” - ragino Šv. Jokūbas, tad į šį raginimą atsiliepkime.

5. Kaip ir kiekvienais metais, yra galimybė paremti mūsų parapiją, pervedus 1,2% savo pajamų mokesčių, už praėjusius metus. Nuo šių metų tai galima padaryti tik internetiniu būdu. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!

6. Prie altoriaus galima:

• Pasiimti šventinto vandens, kuris yra buteliukuose.

• Įsigyti verbų šakelių bei verbų, kurias įsigydami paremsite Prūdiškių socialinės globos namus.

• Įsigyti velykinės atributikos. Lėšos bus skirtos bažnyčios remontui.

7. Balandžio 11-13 dienomis prie PC ,,Panoramos“ bus renkami daiktai ir maisto produktai Ukrainos žmonėms. Kas norėtų prisidėti, skelbimų lentoje kaba reikalingų daiktų ir maisto sąrašas.