1. Kviečiame į Sinodo susitikimą mūsų parapijoje, kuris vyks šiandien, balandžio 24 dieną po 11.30 val. Šv. Mišių parapijos kriptoje. Susitikimo tema - ,,Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas“ Kviečiame dalyvauti, nes Bažnyčia esame mes visi, todėl svarbi kiekviena mintis ir nuomonė.

2. Antradienį, balandžio 26 dieną, bus Šlovinimo vakaras (Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, užtarimo malda, išpažinčių klausymas). Šlovinimo vakaras prasidės atskiromis Šv. Mišiomis 19.00 val.

3. Penktadienį, balandžio 29 dieną, po Šv. Mišių 17.00 val. bus pamaldos į mūsų parapijos globėją – Šv. arkangelą Rapolą.

4. Šeštadienį, balandžio 30 dieną, 11.00 val. LT ir 13.00 PL mūsų bažnyčioje bus teikiamas Sutvirtinimo Sakramentas.

5. Kitą sekmadienį (gegužės 1-ąją):

• Motinos diena - už gyvąsias Motinas melsimės 11.30 val. šv. Mišiose. Po jų specialus palaiminimas Gyvosioms Motinoms. Už mirusias - 17.00 val. šv. Mišiose, bus giedami geduliniai mišparai (egzekvijos). Jei kas norėtų aukoti šioms sudėtinėms šv. Mišioms, tai galima padaryti specialiose aukos dėžutėse, kurios stovi prie Švč. Mergelės Marijos altoriaus.

• Pradėsime gegužės mėnesį, skirtą Dievo Motinai. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje, kaip įprasta, sekmadieniais po 11.30 val. šv. Mišių, o šiokiadieniais – po 17.00 val. šv. Mišių.

• Aukos bus renkamos bažnyčios remontui.

• 10.00 val. mūsų bažnyčioje bus Sigutės Trimakaitės, sakralinės muzikos koncertas.

6. Kaip ir kiekvienais metais, iki gegužės 1 dienos, yra galimybė paremti mūsų parapiją, pervedus 1,2% savo pajamų mokesčių, už praėjusius metus. Nuo šių metų tai galima padaryti tik internetiniu būdu. Parapijos rekvizitus galite rasti ant lankstinukų, kurie yra parapijos gale. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!

7. Velykinės išpažinties laikas Lietuvoje baigiasi birželio 29 dieną. Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie negali dėl ligos ar senatvės, ar kurtumo atlikti išpažintį bažnyčioje.