1. Nuoširdžiai dėkojame prisidėjusiems savo auka prie mūsų parapijos remonto darbų. Te Gerasis Viešpats atlygina savo palaima!

2. Primename, jog šiandien (gegužės 1-ąją), Motinos diena - už gyvąsias Motinas melsimės 11.30 val. Šv. Mišiose. Po jų specialus palaiminimas Gyvosioms Motinoms.

Už mirusias - 17.00 val. Šv. Mišiose, bus giedami geduliniai mišparai (egzekvijos).

Jei kas norėtų aukoti šioms sudėtinėms Šv. Mišioms, tai galima padaryti specialiose aukos dėžutėse, stovinčiose prie Švč. Mergelės Marijos altoriaus.

3. Primename, jog šiandien (gegužės 1-ąją), Motinos diena - už gyvąsias Motinas melsimės 11.30 val. Šv. Mišiose. Po jų specialus palaiminimas Gyvosioms Motinoms. Už mirusias - 17.00 val. Šv. Mišiose, bus giedami geduliniai mišparai (egzekvijos). Jei kas norėtų aukoti šioms sudėtinėms Šv. Mišioms, tai galima padaryti specialiose aukos dėžutėse, stovinčiose prie Švč. Mergelės Marijos altoriaus.

4. Šeštadienį, gegužės 7 dieną, mūsų bažnyčioje bus teikiamas I Komunijos sakramentas lenkų kalba – 11.00 val., 13.00 val. Vaikų pirmoji išpažintis bus penktadienį, gegužės 6 dieną – 18.30 val.

5. Kviečiame į Sinodo susitikimą mūsų parapijoje, kuris vyks kitą sekmadienį, gegužės 8 dieną po 11.30 val. Šv. Mišių parapijos kriptoje. Susitikimo tema - ,,Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas“. Bandysime atsakyti į klausimus: kas ir kaip Bažnyčioje priima sprendimus, kaip palaikomos ir skatinamos pasauliečių tarnystės ir atsakomybės, kuo ir kaip prisidedu prie bažnytinės bendruomenės?

Kviečiame dalyvauti, nes Bažnyčia esame mes visi, todėl svarbi kiekviena mintis ir nuomonė.

6. Velykinės išpažinties laikas Lietuvoje baigiasi birželio 29 dieną. Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie negali dėl ligos ar senatvės, ar kurtumo atlikti išpažintį bažnyčioje.

7. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt