1. Šiandien, gegužės 15 dieną, 15.00 val. mūsų bažnyčioje bus koncertas, skirtas Tarptautinei Šeimos dienai. Dalyvaus Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos ansambliai, mokytojai ir mokiniai. Mielai kviečiame.

2. Šeštadienį, gegužės 21 dieną, mūsų bažnyčioje bus teikiamas I Komunijos sakramentas lietuvių kalba – 11.00 val. ir 13.00 val. Vaikų pirmoji išpažintis bus ketvirtadienį, gegužės 19 dieną – 18.30 val.

3. Gegužinės pamaldos, mūsų bažnyčioje, vyksta prie Švč. Mergelės Marijos altoriaus, kiekvieną dieną vakarais po Šv. Mišių 17.00 val., o sekmadieniais po Šv. Mišių 11.30 val.

4. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

5. Velykinės išpažinties laikas Lietuvoje baigiasi birželio 29 dieną. Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie negali dėl ligos ar senatvės, ar kurtumo atlikti išpažintį bažnyčioje.

6. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt