1. Šiandien, gegužės 8 dieną, 11.30 val. Šv. Mišiose pagal programą ,,Muzikiniai pokalbiai jaunimui“ dalyvaus operos solistas Arūnas Malikėnas, fleitininkė Eglė Juciutė, vargoninkas Arūnas Staškus. Taip pat šiandien kviečiame į Sinodo susitikimą mūsų parapijoje, kuris vyks po 11.30 val. Šv. Mišių parapijos kriptoje. Susitikimo tema - ,,Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas“. Bandysime atsakyti į klausimus: kas ir kaip Bažnyčioje priima sprendimus, kaip palaikomos ir skatinamos pasauliečių tarnystės ir atsakomybės, kuo ir kaip prisidedu prie bažnytinės bendruomenės? Kviečiame dalyvauti, nes Bažnyčia esame mes visi, todėl svarbi kiekviena mintis ir nuomonė.

2. Šeštadienį, gegužės 14 dieną, mūsų bažnyčioje bus teikiamas I Komunijos sakramentas rusų kalba – 11.00 val. Vaikų pirmoji išpažintis bus penktadienį, gegužės 13 dieną – 18.30 val. Nuo gegužės 14 dienos iki spalio mėnesio, Šv. Mišių rusų kalba – nebus.

3. Kitą sekmadienį, gegužės 15 dieną, 15.00 val. mūsų bažnyčioje bus koncertas, skirtas Tarptautinei Šeimos dienai. Dalyvaus Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos ansambliai, mokytojai ir mokiniai. Mielai kviečiame.

4. Gegužinės pamaldos, mūsų bažnyčioje, vyksta prie Švč. Mergelės Marijos altoriaus, kiekvieną dieną vakarais po Šv. Mišių 17.00 val., o sekmadieniais po Šv. Mišių 11.30 val.

5. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

6. Velykinės išpažinties laikas Lietuvoje baigiasi birželio 29 dieną. Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie negali dėl ligos ar senatvės, ar kurtumo atlikti išpažintį bažnyčioje.

7. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt