1. Nuoširdžiai dėkojame prisidėjusiems savo auka prie mūsų parapijos remonto darbų. Te Gerasis Viešpats atlygina savo palaima!

2. Trečiadienį, liepos 6 dieną – Valstybės diena (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena). Už Tėvynę melsimės vakare 17.00 val.

3. Liepos 16 dieną, (mūsų parapija) eisime Kryžiaus Kelią Vilniaus Kalvarijoje. Susitinkame 8.00 val. prie Marijos Sopulingosios koplyčios.

4. Mūsų parapijos Gyvojo Rožinio maldos draugija,liepos 30 dieną, šeštadienį, kviečia dalyvauti Panevėžio vyskupijos Švč. M. Marijos Gyvojo Rožinio draugijos XVII kongrese, kuris įvyks Dusetų Švč. Trejybės parapijoje. Išvykimo laikas: 7.30 val. ryte, kaina – 20 €. Norinčiųjų pašome užsiregistruoti pas Gyvojo Rožinio atstovę – Raimondą.

5. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

6. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt