1. Šiandien, liepos 31 dieną, 11.30 val. bus Šv. Mišios, prašant Šv. arkangelo Rapolo užtarimo. Prieš Šv. Mišias, 11.00 val., bus kalbamas rožinis, o po Šv. Mišių – pamaldos į Šv. arkangelą Rapolą. Viskas bus transliuojama per Marijos Radiją.

2. Antradienį, rugpjūčio 2 dieną, yra galimybė visose parapijinėse bažnyčiose įprastomis sąlygomis pelnyti visuotinius Porciunkulės atlaidus; reikia būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį, priimti Šv. Komuniją. Sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, kad ir mažos nuodėmės. Aplankyti katedrą arba parapijos bažnyčią, ten pamaldžiai sukalbėti ,,Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą.

3. Šeštadienį, rugpjūčio 6 dieną, Kristaus Atsimainymo šventė. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje: lietuvių kalba – 9.00, val.; lenkų kalba –10.00 val.

4. Kitą sekmadienį, rugpjūčio 3 dieną, aukos bus renkamos bažnyčios remontui.

5. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt