1. Rytoj, rugpjūčio 15 dieną, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė, ŽOLINĖ. Šv. Mišios sekmadienio tvarka: lietuvių kalba – 7, 11.30, 17 val., lenkų kalba – 9, 13, 18 val. Po kiekvienų Šv. Mišių bus šventinami žolynai.

2. Mūsų parapijos Gyvojo Rožinio maldos draugija, rugpjūčio 15 dieną, kviečia vykti į Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Žolinę) Krekenavoje. Išvykimo laikas: 8.00 val. ryte, kaina – 20 €. Norinčiųjų pašome užsiregistruoti pas Gyvojo Rožinio atstovę – Raimondą.

3. Yra galimybė užrašyti savo vaikus pasiruošimui pirmajai Komunijai (amžius: nuo 10 metų) bei norintiems priimti Sutvirtinimo sakramentą (amžius: nuo 15 metų) kviečiame užsirašyti zakristijoje (iki spalio mėn.), kurioje kunigas budi kiekvieną dieną prieš ir po Šv. Mišių. Taip pat yra renkama suaugusiųjų grupė Sutvirtinimo sakramentui. Mielai kviečiame!

4. Nuo rugsėjo 1-os iki rugsėjo 8-os dienos vyks Trakų Dievo Motinos atlaidai – Trakinės.

5. Rugsėjo 3 dieną Vilniaus Arkivyskupijos jaunimo centras kviečia jaunimą į kasmet organizuojamą piligriminį žygį iš Aušros Vartų į Trakus. Daugiau informacijos rasite internete.

6. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt