1. Yra galimybė užrašyti savo vaikus pasiruošimui pirmajai Komunijai (amžius: nuo 10 metų) bei norintiems priimti Sutvirtinimo sakramentą (amžius: nuo 15 metų) kviečiame užsirašyti zakristijoje (iki spalio mėn.), kurioje kunigas budi kiekvieną dieną prieš ir po Šv. Mišių. Taip pat yra renkama suaugusiųjų grupė Sutvirtinimo sakramentui. Mielai kviečiame!

2. Kviečiame į Neokatechumenines katechezes suaugusiems ir jaunimui, kurios vyksta pirmadieniais ir ketvirtadieniais 18.30 val. mūsų bažnyčioje.

3. Nuo rugsėjo 1-os iki rugsėjo 8-os dienos vyks Trakų Dievo Motinos atlaidai – Trakinės.

4. Rugsėjo 3 dieną Vilniaus Arkivyskupijos jaunimo centras kviečia jaunimą į kasmet organizuojamą piligriminį žygį iš Aušros Vartų į Trakus. Daugiau informacijos rasite internete.

5. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt