1. Šiandien, rugpjūčio 28 dieną, Šv. Mišių 13.00 val. melsimės už Laimingos mirties draugijos narius, po jų – narių susitikimas. Taip pat kviečiame prisijungti norinčiųjų įstoti į grupelę.

2. Rytoj, rugpjūčio 29 dieną, 12.00 val. bus Šv. Mišios, prašant Šv. arkangelo Rapolo užtarimo. Prieš Šv. Mišias, 11.30 val., bus kalbamas rožinis, o po Šv. Mišių – pamaldos į Šv. arkangelą Rapolą. Viskas bus transliuojama per Marijos Radiją.

3. Nuo ketvirtadienio, rugsėjo 1 dienos, Šv. Mišios šiokiadieniais: lietuvių kalba - 7, 17 val., lenkų kalba - 7.30, 18 val. (penkt. - 13 val.); šeštadieniais: lietuvių kalba – 9, 17 val., lenkų kalba – 10, 18 val.; o sekmadieniais: lietuvių kalba - 7, 10.30, 11.30, 17 val., lenkų kalba – 8, 9, 13, 18 val.

4. Nuo rugsėjo 1-os iki rugsėjo 8-os dienos vyks Trakų Dievo Motinos atlaidai – Trakinės.

5. Šeštadienį, rugsėjo 3 dieną: • Gyvojo Rožinio maldos draugija kviečia dalyvauti Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos atlaiduose. Išvykimo laikas 10.00 val. Piligriminės kelionės kaina 8 €. Norinčiųjų pašome užsiregistruoti pas Gyvojo Rožinio atstovę Raimondą. • Vilniaus Arkivyskupijos jaunimo centras kviečia jaunimą į kasmet organizuojamą piligriminį žygį iš Aušros Vartų į Trakus. Daugiau informacijos rasite internete.

6. Kitą sekmadienį, rugsėjo 4 dieną, aukos bus renkamos bažnyčios remontui.

7. Gyvojo Rožinio maldos draugija, rugsėjo 10 dieną (šeštadienį), kviečia vykti į Švč. M. Marijos gimimo atlaidus (Šilines) į Šiluvą. Išvykimo laikas 8.00 val. Piligriminės kelionės kaina 25€. Norinčiųjų pašome užsiregistruoti pas Gyvojo Rožinio atstovę Raimondą.

8. Yra galimybė užrašyti savo vaikus pasiruošimui pirmajai Komunijai (amžius: nuo 10 metų) bei norintiems priimti Sutvirtinimo sakramentą (amžius: nuo 15 metų) kviečiame užsirašyti zakristijoje (iki spalio mėn.), kurioje kunigas budi kiekvieną dieną prieš ir po Šv. Mišių. Taip pat yra renkama suaugusiųjų grupė Sutvirtinimo sakramentui. Mielai kviečiame!

9. Kviečiame į Neokatechumenines katechezes suaugusiems ir jaunimui, kurios vyksta pirmadieniais ir ketvirtadieniais 18.30 val. mūsų bažnyčioje.

10. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt