1. Nuoširdžiai dėkojame prisidėjusiems savo auka prie mūsų parapijos remonto darbų. Te Gerasis Viešpats atlygina savo palaima!

2. Ketvirtadienį, rugsėjo 8 dieną, Švč. M. Marijos Gimimo iškilmė. Šv. Mišios lietuvių kalba: 7.00, 17.00 val.; lenkų kalba: 7.30, 18.00 val.

3. Gyvojo Rožinio maldos draugija, rugsėjo 10 dieną (šeštadienį), kviečia vykti į Švč. M. Marijos gimimo atlaidus (Šilines) į Šiluvą. Išvykimo laikas 8.00 val. Piligriminės kelionės kaina 25€. Norinčiųjų pašome užsiregistruoti pas Gyvojo Rožinio atstovę Raimondą.

4. Iki rugsėjo 8-os dienos vyksta Trakų Dievo Motinos atlaidai – Trakinės.

5. Yra galimybė užrašyti savo vaikus pasiruošimui pirmajai Komunijai (amžius: nuo 10 metų) bei norintiems priimti Sutvirtinimo sakramentą (amžius: nuo 15 metų) kviečiame užsirašyti zakristijoje (iki spalio mėn.), kurioje kunigas budi kiekvieną dieną prieš ir po Šv. Mišių. Taip pat yra renkama suaugusiųjų grupė Sutvirtinimo sakramentui. Mielai kviečiame!

6. Kviečiame į Neokatechumenines katechezes suaugusiems ir jaunimui, kurios vyksta pirmadieniais ir ketvirtadieniais 18.30 val. mūsų bažnyčioje.

7. Bažnyčios kioske – nauji numeriai žurnalų ,,Artuma“, ,,Kelionė“, ,,Žodis tarp mūsų“, ,,Magnificat“ bei naujų knygų.

8. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt