1. Trečiadienį, rugsėjo 14 dieną, Švento Kryžiaus Išaukštinimo šventė. Šv. Mišios lietuvių kalba: 7.00, 17.00 val.; lenkų kalba: 7.30, 18.00 val.

2. Europos vyskupų konferencijų taryba (CCEE) š. m. rugsėjo 14 d. paskelbė Maldos už Ukrainą diena. Ši diena – Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventė - pasirinkta todėl, kad ji ypač iškilmingai švenčiama Rytų Bažnyčioje, be to, Ukrainos lotynų apeigų katalikų vyskupai buvo paskelbę 2022 m. Šv. Kryžiaus metais Ukraina dabar eina Kryžiaus keliu. Tad vyskupai kviečia šią dieną kiekvienoje Lietuvos parapijoje ir rektorate surengti eucharistinę adoraciją už taiką Ukrainoje. Mūsų bažnyčioje Švč. Sakramento adoracija, kurios metu bus meldžiamasi už Ukrainą - bus rugsėjo 14 dieną po Šv. Mišių 17.00 val.

3. Kitą sekmadienį, rugsėjo 18 dieną, Šv. Mišių 13.00 val. melsimės už Laimingos mirties draugijos narius, po jų – narių susitikimas. Taip pat kviečiame prisijungti norinčiųjų įstoti į grupelę.

4. Rugsėjo 20 dieną, 18.30 val. mūsų bažnyčioje bus koncertas ,,Tyli malda“, skirtas Armėnijos Nepriklausomybės dienos minėjimui. Programoje A. Dvoržakas ,,Biblinės giesmės“, Armėnų kompozitorių kūriniai.

5. Yra galimybė užrašyti savo vaikus pasiruošimui pirmajai Komunijai (amžius: nuo 10 metų) bei norintiems priimti Sutvirtinimo sakramentą (amžius: nuo 15 metų) kviečiame užsirašyti zakristijoje (iki spalio mėn.), kurioje kunigas budi kiekvieną dieną prieš ir po Šv. Mišių. Taip pat yra renkama suaugusiųjų grupė Sutvirtinimo sakramentui. Mielai kviečiame!

6. Kviečiame į Neokatechumenines katechezes suaugusiems ir jaunimui, kurios vyksta pirmadieniais ir ketvirtadieniais 18.30 val. mūsų bažnyčioje.

7. Bažnyčios kioske – nauji numeriai žurnalų ,,Artuma“, ,,Kelionė“, ,,Žodis tarp mūsų“, ,,Magnificat“ bei naujų knygų.

8. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt