1. Šiandien, rugsėjo 18 dieną, Šv. Mišių 13.00 val. melsimės už Laimingos mirties draugijos narius, po jų – narių susitikimas. Taip pat kviečiame prisijungti norinčiųjų įstoti į grupelę.

2. Antradienį, rugsėjo 20 dieną, 18.30 val. mūsų bažnyčioje bus koncertas ,,Tyli malda“, skirtas Armėnijos Nepriklausomybės dienos minėjimui. Programoje A. Dvoržakas "Biblinės giesmės“, Armėnų kompozitorių kūriniai.

3. Trečiadienį, rugsėjo 21 dieną, vakarinių Šv. Mišių metu pradėsime devyndienį į mūsų parapijos globėją – Šv. arkangelą Rapolą.

4. Šeštadienį, rugsėjo 24 dieną, 11.00 val. Vilniaus Šv. Juozapo Kunigų seminarijoje, iš mūsų parapijos kilęs klierikas Edvardas Rynkevič, priims diakonato šventimus. Dalyvavimas yra galimas tik pagal kvietimus, nes dalyvių skaičius yra ribotas.

5. Rugsėjo 27 dieną, 19.00 val. mūsų bažnyčioje bus renginys VILNIUS BUNDA – tai įvairių Vilniaus bažnyčių ir parapijų bendruomenių iniciatyva (gimusi 2019 m.), kas keletą mėnesių drauge vienytis ir šlovinti Viešpatį, tęsia savo misiją. Vakaras prasidės 19 val. Šv. Mišiomis. Po jų vyks Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas giesmėmis ir maldomis, vyks užtarimo malda, bus galimybė atlikti išpažintį.

6. Rugsėjo 29 dieną mūsų bažnyčioje pradėsime švęsti - Šv. ark. Rapolo ir Šv. ark. Mykolo atlaidus, kurie tęsis iki spalio 2 dienos. Rugsėjo 29 dieną vakarinių Šv. Mišių metu į bažnyčią iškilmingai bus įnešta Šv. ark. Mykolo skulptūra. Specialiuose lapeliuose, kurie yra ant staliukų bažnyčios gale, galima užrašyti intencijas, kurias pavesime Šv. arkangelui Mykolui. Lapeliuose galima užrašyti datą ir laiką, kada norėtumėte, kad jie būtų perskaityti. Ir tuos lapelius atnešate į zakristiją.

Lietuvių kalba – Šv. Mišių dienos ir valandos, kada bus skaitomos intencijos:

  • Rugsėjo 29 dieną, ketvirtadienį: 17 val.
  • Rugsėjo 30 dieną, penktadienį: 11.30, 17 val.
  • Spalio 1 dieną, šeštadienį: 9, 11.30, 17 val.
  • Spalio 2 dieną, sekmadienį: 7, 10.30 val.

Visa kita informacija apie atlaidus artimiausiu metu bus pateikta skelbimų lentoje.

7. Yra galimybė užrašyti savo vaikus pasiruošimui pirmajai Komunijai (amžius: nuo 10 metų) bei norintiems priimti Sutvirtinimo sakramentą (amžius: nuo 15 metų) kviečiame užsirašyti zakristijoje (iki spalio mėn.), kurioje kunigas budi kiekvieną dieną prieš ir po Šv. Mišių. Taip pat yra renkama suaugusiųjų grupė Sutvirtinimo sakramentui. Mielai kviečiame!

8. Kviečiame į Neokatechumenines katechezes suaugusiems ir jaunimui, kurios vyksta pirmadieniais ir ketvirtadieniais 18.30 val. mūsų bažnyčioje.

9. Bažnyčios kioske – nauji numeriai žurnalų ,,Artuma“, ,,Kelionė“, ,,Žodis tarp mūsų“, ,,Magnificat“ bei naujų knygų.

10. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt