1. Antradienį, rugsėjo 27 dieną, 19.00 val. mūsų bažnyčioje bus renginys VILNIUS BUNDA – tai įvairių Vilniaus bažnyčių ir parapijų bendruomenių iniciatyva (gimusi 2019 m.), kas keletą mėnesių drauge vienytis ir šlovinti Viešpatį, tęsia savo misiją. Vakaras prasidės 19 val. Šv. Mišiomis. Po jų vyks Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas giesmėmis ir maldomis, vyks užtarimo malda, bus galimybė atlikti išpažintį.

2. Rugsėjo 29 dieną mūsų bažnyčioje pradėsime švęsti - Šv. ark. Rapolo ir Šv. ark. Mykolo atlaidus, kurie tęsis iki spalio 2 dienos.

Programa:

  • Ketvirtadienį, rugsėjo 29 dieną, Šv. Mišios lietuvių kalba: 7.00, 12.00 (bus transliuojama per Marijos radiją), 17.00 val. 11.30 val. – Rožinio malda (transliuojama per Marijos radiją). 17.45 val. – iškilmingas Šv. arkangelo Mykolo skulptūros pasitikimas ir pašventinimas bažnyčios šventoriuje.
  • Penktadienį, rugsėjo 30 dieną, Šv. Mišios lietuvių kalba: 7.00, 11.30, 17.00 val. 14.00-16.45 val. – Švč. Sakramento adoracija. 16.30 val. – Šv. arkangelo Mykolo vainikėlis.
  • Šeštadienį, spalio 1 dieną, Šv. Mišios lietuvių kalba: 9.00, 11.30, 17.00 (LT-PL) val. 12.30 val. – Rožinio malda Po Šv. Mišių 17.00 val. – Išgydymo pamaldos, Švč. Sakramento adoracija.
  • Sekmadienį, spalio 2 dieną, 11.30 val. iškilmingos Šv. Mišios, kurių metu bus meldžiamasi už visą parapiją, pamokslą sakys iš mūsų parapijos kilęs ir vakar iššventintas diak. Edvard Rynkevič. Po Šv. Mišių – Eucharistinė procesija. Kitos Šv. Mišios: 7.00, 10.30, 17.00 val. 16.00 val. – Rožinio malda

Po kiekvienų Šv. Mišių – vairuotojų ir automobilių palaiminimas.

Mugė prie bažnyčios ir koncertai bus nuo 10.00 iki 14.30 val.

Tą dieną aukos bus renkamos bažnyčios remontui.

Šv. arkangelo Mykolo skulptūros peregrinacijai vadovaus kun. Mykolas Bubien ir kun. Darius Marcinkevičius.

Visa informacija apie atlaidus yra pateikta skelbimų lentoje.

3. Specialiuose lapeliuose, kurie yra ant staliukų bažnyčios gale, galima užrašyti intencijas, kurias pavesime Šv. arkangelui Mykolui. Lapeliuose galima užrašyti datą ir laiką, kada norėtumėte, kad jie būtų perskaityti. Ir tuos lapelius atnešate į zakristiją.

Lietuvių kalba – Šv. Mišių dienos ir valandos, kada bus skaitomos intencijos:

  • Rugsėjo 29 dieną, ketvirtadienį: 17 val.
  • Rugsėjo 30 dieną, penktadienį: 11.30, 17 val.
  • Spalio 1 dieną, šeštadienį: 9, 11.30, 17 (LT-PL) val.
  • Spalio 2 dieną, sekmadienį: 7, 10.30 val.

4. Nuo šeštadienio, spalio 1 dienos, pradėsime kalbėti rožinį: Šiokiadieniais 16.30 val. - prieš vakarines Šv. Mišias. Sekmadieniais, po Šv. Mišių 11.30 val. - rožinis yra kalbamas, o 16.00 val. - prieš vakarines Šv. Mišias – giedamas. Penktadieniais rožinis yra giedamas 16.00 val. Rožinio pamaldos vyks prie Švč. M. Marijos altoriaus.

(Įsidėmėti! Spalio 1 ir 2 dienomis rožinis bus kalbas kitomis valandomis nei visados – žr. atlaidų tvarkaraštyje).

5. Yra galimybė užrašyti savo vaikus pasiruošimui pirmajai Komunijai (amžius: nuo 10 metų) bei norintiems priimti Sutvirtinimo sakramentą (amžius: nuo 15 metų) kviečiame užsirašyti zakristijoje (iki spalio mėn.), kurioje kunigas budi kiekvieną dieną prieš ir po Šv. Mišių. Taip pat yra renkama suaugusiųjų grupė Sutvirtinimo sakramentui. Mielai kviečiame!

6. Kviečiame į Neokatechumenines katechezes suaugusiems ir jaunimui, kurios vyksta pirmadieniais ir ketvirtadieniais 18.30 val. mūsų bažnyčioje.

7. Bažnyčios kioske – nauji numeriai žurnalų ,,Artuma“, ,,Kelionė“, ,,Žodis tarp mūsų“, ,,Magnificat“ bei naujų knygų.

8. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt