1. Nuoširdžiai dėkojame prisidėjusiems savo auka prie mūsų parapijos remonto darbų. Te Gerasis Viešpats atlygina savo palaima!

2. Šiandien, spalio 2 dieną, 11.30 val. iškilmingos Šv. Mišios, kurių metu bus meldžiamasi už visą parapiją, pamokslą sakys iš mūsų parapijos kilęs diak. Edvard Rynkevič. Po Šv. Mišių – Eucharistinė procesija.

Po kiekvienų Šv. Mišių – vairuotojų ir automobilių palaiminimas.

Mugė prie bažnyčios ir koncertai bus nuo 10.00 iki 14.30 val.

3. Visą spalio mėn. kviečiame prisijungti prie rožinio maldos:

Šiokiadieniais 16.30 val. - prieš vakarines Šv. Mišias.

Sekmadieniais, po Šv. Mišių 11.30 val. - rožinis yra kalbamas, o 16.00 val. - prieš vakarines Šv. Mišias – giedamas.

Penktadieniais rožinis yra giedamas 16.00 val. Rožinio pamaldos vyksta prie Švč. M. Marijos altoriaus.

Dėmesio! Šiandien rožinio malda bus tik giedama 16.00 val.

4. Sekmadienį, spalio 9 dieną kviečiame Gyvojo Rožinio maldos draugijos narius į metinį susitikimą, kuris įvyks po 11.30 val. Šv. Mišių bažnyčios kriptoje.

5. Iki spalio 8 dienos yra galimybė užrašyti savo vaikus pasiruošimui pirmajai Komunijai (amžius: nuo 10 metų) bei norintiems priimti Sutvirtinimo sakramentą (amžius: nuo 15 metų) kviečiame užsirašyti zakristijoje (iki spalio mėn.), kurioje kunigas budi kiekvieną dieną prieš ir po Šv. Mišių. Taip pat yra renkama suaugusiųjų grupė Sutvirtinimo sakramentui. Mielai kviečiame!

6. Jau galima užrašyti mums brangių mirusių vardus, už kuriuos melsimės visomis Vėlinės oktavos dienomis:

• lapkričio 2 dieną:

lietuvių kalba – 7.00, 11.30, 17.00 val.;

lenkų kalba – 9.00, 13.00, 18.00 val.

• lapkričio 3-8 dienomis:

lietuvių kalba – 17.00 val.;

lenkų kalba – 18.00 val.

Ant staliukų, esančių Bažnyčios gale, yra lapeliai, kuriuose rašote artimųjų vardus ir galima užrašyti datą, nuo lapkričio 2 iki 8 dienos, kada norėtumėte, kad jie būtų perskaityti. Ir tuos lapelius atnešate į zakristiją.

7. Kviečiame į Neokatechumenines katechezes suaugusiems ir jaunimui, kurios vyksta pirmadieniais ir ketvirtadieniais 18.30 val. mūsų bažnyčioje.

8. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyks sekmadieniais (nuo spalio 16 dienos) 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

9. Bažnyčios kioske galima įsigyti Šv. ark. Mykolo žvakių ir škaplierių; naują nr. ,,Artuma“ ir kt. Kviečiame apsilankyti knygų mugėje, kurioje raiste tiek naujų, tiek išparduodamų knygų.

10. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt