1. Šiandien, spalio 30 dieną, Šv. Mišių 13.00 val. melsimės už Laimingos mirties draugijos narius, po jų – bendruomenės susitikimas kriptoje. Taip pat kviečiame prisijungti norinčiųjų įstoti į grupelę.

2. Antradienį, lapkričio 1 dieną – Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje sekmadienio tvarka, lietuvių kalba - 7, 10.30, 11.30, 17 val.; lenkų kalba – 8, 9, 13, 18 val.

3. Trečiadienį, lapkričio 2 dieną – Vėlinės. Šv. Mišios: lietuvių kalba - 7.00, 11.30, 17.00.; lenkų kalba – 9.00, 13.00, 18.00. (8.00 ir 10.30 val. NEBUS!!!!) Per visas Šv. Mišias bus skaitomi mirusių vardai, kuriuos užrašėte ant lapelių ir atsinešėte į zakristiją. Gedulinė procesija – po Šv. Mišių 11.30 val.

Primename, jog galima užrašyti mums brangių mirusių vardus, už kuriuos melsimės visomis Vėlinės oktavos dienomis:

• lapkričio 2 dieną:

lietuvių kalba – 7.00, 11.30, 17.00 val.;

lenkų kalba – 9.00, 13.00, 18.00 val.

• lapkričio 3-8 dienomis:

lietuvių kalba – 17.00 val.;

lenkų kalba – 18.00 val.

Ant staliukų, esančių Bažnyčios gale, yra lapeliai, kuriuose rašote artimųjų vardus ir galima užrašyti datą, nuo lapkričio 2 iki 8 dienos, kada norėtumėte, kad jie būtų perskaityti. Ir tuos lapelius atnešate į zakristiją.

4. Kitą sekmadienį, lapkričio 6 dieną, aukos bus renkamos bažnyčios remontui.

5. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

6. Mūsų parapijos vaikų ir jaunimo choras Rapoliukai, kviečia prisijungti visus norinčius giedoti, prie jų kolektyvo. Choras gieda sekmadieniais, per 10.30 val. Šv. Mišias, o repeticijos vyksta 9.30 val. Maloniai kviečiame prisijungti!

7. Kviečiame į rožinukų būrelį, į kurį kviečiami susiburti vaikai, priėmę pirmąją Komuniją, ir norintys toliau tęsti tikėjimo kelionę, daugiau susipažinti su rožinio malda, atrasti Jėzaus gyvenimą per Marijos žvilgsnį, ugdyti ryšį su Dievu ir sekti Juo. Susitikimai vyksta sekmadieniais po Šv. Mišių 10.30 val.

Taip pat kviečiame prisijungti prie Gyvojo Rožinio draugijos. Išsamesnė informacija pas Gyvojo Rožinio atstovę – Raimondą.

8. Kviečiame apsilankyti knygų mugėje, kurioje raiste tiek naujų, tiek išparduodamų knygų. Mugė baigsis jau kitą sekmadienį.

9. Nuo lapkričio 13 dienos prasideda Aušros Vartų Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai. Mūsų dekanato diena yra lapkričio 13 dieną.

10. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt