1. Nuoširdžiai dėkojame prisidėjusiems savo auka prie mūsų parapijos remonto darbų. Te Gerasis Viešpats atlygina savo palaima!

2. Ketvirtadienį, gruodžio 8 dieną – Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė. Šv. Mišios lietuvių kalba: 7.00, 17.00 val.; lenkų kalba: 7.30, 18.00 val.

3. Kitą sekmadienį, gruodžio 11 dieną, aukos bus renkamos ,,Caritui“.

4. RAROTOS, Šv. Mišios skirtos Švč. M. Marijos garbei, yra aukojamos: sekmadieniais - 7.00 LT ir 8.00 PL; darbo dienomis – 7.00 LT ir 7.30 PL; šeštadieniais – 9.00 LT ir 10.00 PL. Su savimi turėkite žvakių, nes rarotinės Šv. Mišios yra aukojamos tamsoje – prie žvakių.

5. Susikaupimo diena mūsų bažnyčioje bus gruodžio 17 dieną, tačiau raginame, jog išpažinties neatidėtumėte paskutinėms Advento dienoms, o atliktumėte jau dabar.

6. Kalėdaičių įsigyti galima bažnyčios dešinės navos gale. Įsigydami Kalėdaičius, gausite lankstinukus, kuriuose yra maldos prie Kūčių stalo bei pamaldų tvarka mūsų bažnyčioje per Kalėdas. Taip pat, prie Kalėdaičių galima įsigyti kalėdinės atributikos. Lėšos bus skirtos bažnyčios remontui.

7. Mūsų parapija, kaip kiekvienais metais, organizuoja akciją ,,Ir Tu gali būti Kalėdų Seneliu“, skirtą vaikų namuose gyvenančių, bei kitų skurdžiai pragyvenančių vaikų paramai – Kalėdų šventėms. Paaukoti galima į esančią prie Kalėdaičių specialią aukų dėžutę. Ten galima įsigyti ,,Carito“ žvakutę Kūčių arba Kalėdų stalui. Kitų akcijų (maisto ir higienos priemonių rinkimo) dėl remonto darbų – šiemet nevykdome.

8. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

9. Sausio 14 dieną, mūsų parapijoje vyks Šeimadienis. Šeimadienio programoje bus Ingridos Gudauskienės knygos ,,Biblijos vyrai ir moterys kryžkelėse“ pristatymas – bus galimybė knygą įsigyti pigiau (yra ribotas kiekis knygų ir dabar zakristijoje). Detalesnė Šeimadienio programa bus paskelbta vėliau. Ingridos Gudauskienės knygos pristatymas

10. Bažnyčios kioske galima įsigyti knygą apie mūsų parapijos istoriją, įvairių knygų, žiniasklaidos (Naujas nr. ,,Artuma“ ir ,,Kelionė“), kalendorių bei religinių reikmenų.

11. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt