1. Ketvirtadienį, gruodžio 15 dieną, 10.00 val. bus Gerosios mirties grupelės dvasinė konferencija, kuri vyks bažnyčioje, po jos – Šv. Mišios. Taip pat kviečiame prisijungti norinčiųjų įstoti į grupelę.

2. Šeštadienį, gruodžio 17 dieną, mūsų bažnyčioje bus Susikaupimo diena. Šv. Mišios:

• lietuvių kalba: 9.00, 11.30 (jaunimui, besiruošiantiems I Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams), 17.00 val.;

• lenkų kalba: 10.00, 13.00, 18.00. Raginame ir prašome atlikti išpažintį per Susikaupimo dieną. Susikaupimo dienai vadovaus Vilniaus Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos rezidentas kun. Tadeuš Jasinski.

3. Sekmadienį, gruodžio 18 dieną, 14.00 val. iš Kristaus Gimimo miesto – Betliejaus, skautų dėka į mūsų bažnyčią bus atnešta ,,Betliejaus ugnelė“, kurią bus galima pasiimti į namus.

4. RAROTOS, Šv. Mišios skirtos Švč. M. Marijos garbei, yra aukojamos: sekmadieniais - 7.00 LT ir 8.00 PL; darbo dienomis – 7.00 LT ir 7.30 PL; šeštadieniais – 9.00 LT ir 10.00 PL. Su savimi turėkite žvakių, nes rarotinės Šv. Mišios yra aukojamos tamsoje – prie žvakių.

5. Kalėdaičių įsigyti galima bažnyčios dešinės navos gale. Įsigydami Kalėdaičius, gausite lankstinukus, kuriuose yra maldos prie Kūčių stalo bei pamaldų tvarka mūsų bažnyčioje per Kalėdas. Taip pat, prie Kalėdaičių galima įsigyti kalėdinės atributikos. Lėšos bus skirtos bažnyčios remontui.

6. Mūsų parapija, kaip kiekvienais metais, organizuoja akciją ,,Ir Tu gali būti Kalėdų Seneliu“, skirtą vaikų namuose gyvenančių, bei kitų skurdžiai pragyvenančių vaikų paramai – Kalėdų šventėms. Paaukoti galima į esančią prie Kalėdaičių specialią aukų dėžutę. Ten galima įsigyti ,,Carito“ žvakutę Kūčių arba Kalėdų stalui. Kitų akcijų (maisto ir higienos priemonių rinkimo) dėl remonto darbų – šiemet nevykdome.

7. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

8. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

9. Sausio 14 dieną, mūsų parapijoje vyks Šeimadienis. Šeimadienio programoje bus Ingridos Gudauskienės knygos ,,Biblijos vyrai ir moterys kryžkelėse“ pristatymas – bus galimybė knygą įsigyti pigiau (yra ribotas kiekis knygų ir dabar zakristijoje). Detalesnė Šeimadienio programa bus paskelbta vėliau. Ingridos Gudauskienės knygos pristatymas

10. Bažnyčios kioske galima įsigyti knygą apie mūsų parapijos istoriją, įvairių knygų, žiniasklaidos (Naujas nr. ,,Artuma“ ir ,,Kelionė“), kalendorių bei religinių reikmenų.

11. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt