1. Šeštadienį, gruodžio 24 dieną – Kūčios. Piemenėlių Šv. Mišios mūsų bažnyčioje: lietuvių kalba - 20.00 val., lenkų kalba - 22.00 val.

Tą dieną Šv. Mišių 17.00 LT ir 18.00 PL - NEBUS.

2. I Kalėdų ir II Kalėdų dienomis (gruodžio 25 ir 26 dienomis) Šv. Mišios sekmadienio tvarka: lietuvių kalba - 7.00, 10.30, 11.30, 17.00 val., lenkų kalba – 8.00, 9.00, 13.00, 18.00 val.

3. Gruodžio 27 dieną bus Šlovinimo vakaras (Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, užtarimo malda, išpažinčių klausymas). Šlovinimo vakaras prasidės atskiromis Šv. Mišiomis 19.00 val.

4. Iš Kristaus Gimimo miesto – Betliejaus, skautų dėka į mūsų bažnyčią buvo atnešta ,,Betliejaus ugnelė“, kurią galima pasiimti į namus. Žvakes, kurių dėka galėsite parnešti ,,Betliejaus ugnelę“ namo, galite įsigyti bažnyčios kioske arba zakristijoje. ,,Betliejaus ugnelę“ galima pasiimti nuo didelės baltos žvakės, esančios prie altoriaus. Šiandien, 14.00 val. kartu su skautais bus ekumeninės pamaldos ir Betliejaus Taikos Ugnies dalinimas.

5. RAROTOS, Šv. Mišios skirtos Švč. M. Marijos garbei, yra aukojamos: sekmadieniais - 7.00 LT ir 8.00 PL; darbo dienomis – 7.00 LT ir 7.30 PL; šeštadieniais – 9.00 LT ir 10.00 PL. Su savimi turėkite žvakių, nes rarotinės Šv. Mišios yra aukojamos tamsoje – prie žvakių.

6. Kalėdaičių įsigyti galima bažnyčios dešinės navos gale. Įsigydami Kalėdaičius, gausite lankstinukus, kuriuose yra maldos prie Kūčių stalo bei pamaldų tvarka mūsų bažnyčioje per Kalėdas. Taip pat, prie Kalėdaičių galima įsigyti kalėdinės atributikos. Lėšos bus skirtos bažnyčios remontui.

7. Mūsų parapija, kaip kiekvienais metais, organizuoja akciją ,,Ir Tu gali būti Kalėdų Seneliu“, skirtą vaikų namuose gyvenančių, bei kitų skurdžiai pragyvenančių vaikų paramai – Kalėdų šventėms. Paaukoti galima į esančią prie Kalėdaičių specialią aukų dėžutę. Ten galima įsigyti ,,Carito“ žvakutę Kūčių arba Kalėdų stalui. Kitų akcijų (maisto ir higienos priemonių rinkimo) dėl remonto darbų – šiemet nevykdome.

8. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

9. Sausio 14 dieną, mūsų parapijoje vyks Šeimadienis. Šeimadienio programoje bus Ingridos Gudauskienės knygos ,,Biblijos vyrai ir moterys kryžkelėse“ pristatymas – bus galimybė knygą įsigyti pigiau (yra ribotas kiekis knygų ir dabar zakristijoje). Detalesnė Šeimadienio programa bus paskelbta vėliau. Ingridos Gudauskienės knygos pristatymas

10. Bažnyčios kioske galima įsigyti knygą apie mūsų parapijos istoriją, įvairių knygų, žiniasklaidos (Naujas nr. ,,Artuma“ ir ,,Kelionė“), kalendorių bei religinių reikmenų.

11. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt