1. I Kalėdų ir II Kalėdų dienomis (gruodžio 25 ir 26 dienomis) šv. Mišios sekmadienio tvarka: lietuvių kalba - 7.00, 10.30, 11.30, 17.00 val., lenkų klaba – 8.00, 9.00, 13.00, 18.00.

2. Antradienį, gruodžio 27 dieną, minint šv. Joną Evangelistą, pagal seną tradiciją po kiekvienų šv. Mišių bus šventinamas jūsų atneštas vynas. Šv. Mišios tą dieną bus: lietuvių kalba: 7.00 ir 17.00 val., lenkų kalba: 7.30 ir 18.00 val.

Taip pat, antradienį, bus Šlovinimo vakaras (Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, užtarimo malda, išpažinčių klausymas). Šlovinimo vakaras prasidės atskiromis Šv. Mišiomis 19.00 val.

3. Ketvirtadienį, gruodžio 29 dieną, 12.00 val. bus Šv. Mišios, prašant Šv. arkangelo Rapolo užtarimo. Prieš Šv. Mišias, 11.30 val., bus kalbamas rožinis, o po Šv. Mišių – pamaldos į Šv. arkangelą Rapolą. Viskas bus transliuojama per Marijos Radiją.

4. Penktadienį, gruodžio 30 dieną – Šv. Šeimos iškilmė. Šv. Mišios: lietuvių kalba - 7.00, 17.00 val.; lenkų klaba – 7.30, 13.00; rusų kalba – 18.00 val. Adoracijos metu (~16.30 val.) bus sukalbėtas Šv. arkangelo Mykolo vainikėlis, kuris yra kalbamas kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį.

5. Šeštadienį, gruodžio 31 dieną, paskutinė šių metų diena (padėkos diena). Vakarinių Šv. Mišių (17.00 val.) metu dėkosime Dievui už šiais metais gautas Jo malones, po Šv. Mišių – ŠVČ. Sakramento adoracija ir himnas ,,Tave, Dieve, garbinam“.

6. Kitą sekmadienį, sausio 1 dieną, Naujųjų Metų (Švč. Mergelės Marijos – Dievo Gimdytojos) iškilmė. Šv. Mišios lietuvių kalba: 10.30, 11.30, 17.00 val.; lenkų kalba: 9.00, 13.00, 18.00 val. Rytinių Šv. Mišių 7.00 ir 8.00 NEBUS! Prieš 11.30 val. Šv. Mišias bus sugiedotas himnas ,,O Dvasia Viešpatie, nuženk“, prašant Dievo palaimos naujiesiems 2023 metams. Už jo sugiedojimą Bažnyčia duoda galimybę laimėti visuotinius atlaidus, išpildžius įprastines sąlygas. Aukos tą dieną bus renkamos tolimesniems bažnyčios remonto darbams.

7. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje. (Dėmesio! Gruodžio 25 d. ir sausio 1 dieną susitikimai nevyks).

8. Sausio 14 dieną, mūsų parapijoje vyks Šeimadienis. Šeimadienio programoje bus Ingridos Gudauskienės knygos ,,Biblijos vyrai ir moterys kryžkelėse“ pristatymas – bus galimybė knygą įsigyti pigiau (yra ribotas kiekis knygų ir dabar zakristijoje). Detalesnė Šeimadienio programa bus paskelbta vėliau. Ingridos Gudauskienės knygos pristatymas

9. Bažnyčios kioske galima įsigyti knygą apie mūsų parapijos istoriją, įvairių knygų, žiniasklaidos (Naujas nr. ,,Artuma“ ir ,,Kelionė“), kalendorių bei religinių reikmenų.

10. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt