bierzmowanie small1

 

 

Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie nań ręki szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez namaszczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem

 


Rejestracja

Od 1 września 2022 m. rozpoczęła się i przez miesiąc bedzie trwała rejestracja młodzieży (w wieku 15 lat i starszej), pragnącej przyjąć Sakrament Bierzmowania w roku 2023. Zainteresowanych prosimy o dokonanie wcześniejszej rejestracji, poprzez wypełnienie podania, w zakrystii naszego kościoła. Alternatywnie, formularz podania można pobrać tutaj (WORD) (PDF) wydrukować, wypełnić i dostarczyć na pierwsze spotkanie z kandydatami. Informacja o terminach spotkań z kandydatami do bierzmowania zostanie zamieszczona zarówno na stronie internetowej kościoła, jak również na  naszym Facebook.


 

Jak wygląda istotny obrzęd bierzmowania?

Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie. Są to:

  • namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego,
  • nałożenie ręki biskupa na jego głowę,
  • słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

 

Kto może bierzmować?

W Kościele rzymskokatolickim zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne.

 

Jakie skutki sprawia bierzmowanie?

Skutki bierzmowania są następujące: udoskonala łaskę chrztu, głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem, pomnaża w nas dary Ducha Świętego, udoskonala naszą więź z Kościołem, umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.

 

Dlaczego bierzmowanie przyjmuje się raz w życiu?

Bierzmowanie, podobnie jak chrzest, nie może być powtarzane ze względu na niezatarty charakter czyli znamię Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina.

 

W jakim wieku należy przystępować do bierzmowania?

W pierwotnym Kościele chrzest i bierzmowanie celebrowano jednocześnie, gdyż ludzie przyjmujący wiarę chrześcijańską byli z reguły dorośli. Także i dzisiaj w pewnych przypadkach możliwe jest jednoczesne przyjęcie chrztu i bierzmowania: w wypadku dzieci, które osiągnęły wiek pozwalający na rozumienie prawd wiary, niemowląt i dzieci, nad którymi ciąży niebezpieczeństwo śmierci, wszystkich dorosłych. W Kościołach Wschodnich również niemowlęta bierzmowane są w dniu chrztu, natomiast w Kościele Łacińskim odkłada się bierzmowanie dzieci chrzczonych zaraz po urodzeniu. "Ze względów pasterskich... konferencja episkopatu może wyznaczyć odpowiedni wiek, w którym sakrament zostanie przyjęty bardziej świadomie".

Aby przyjąć sakrament bierzmowania, trzeba pozostawać w stanie łaski, przejść odpowiednie nauki i mieć możliwość odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

 

Jaka jest rola świadków bierzmowania?

Świadkowie przygotowują kandydata do bierzmowania, przedstawiają go celebransowi do namaszczenia, a po przyjęciu sakramentu pomagają w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych dzięki łasce Ducha Świętego. Kościół zaleca, aby, o ile to możliwe, świadkami przy bierzmowaniu byli rodzice chrzestni (przepis ten wprowadzono nie tak dawno dla podkreślenia związku chrztu z bierzmowaniem i zwiększenia roli rodziców chrzestnych). Mimo to świadkiem może być również inna odpowiednia osoba. Także rodzice mogą przedstawiać swoje dzieci do bierzmowania.