santuoka

 

 

Małżeństwo - to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

 

Informacje i szczegóły dotyczące formalności i wymaganych dokumentów dla osób zainteresowanych zawarciem związku małżeńskiego w naszym kościele są udzielane w kanceliarii parafialnej

Narzeczeni są zobowiązani do udziału w kursie przedmałżeńskim. Rejestracji dokonuje się na stronie internetowej Vilniaus Arkivyskupijos Šeimos centras www.vasc.lt