pierwsza komunia

 

Święta Eucharystia jest sakramentem, w którym Jezus Chrystus ofiaruje za nas samego siebie, swoje Ciało i swoją Krew, żebyśmy z miłości ofiarowali Mu siebie i żebyśmy zjednoczyli się z Nim w Komunii Świętej. W ten sposób staniemy się jednym Ciałem Chrystusa, Kościołem.

 

Kiedy Chrystus ustanowił Eucharystię?

Jezus ustanowił Eucharystię w wigilię swojej śmierci, „tej nocy, której został wydany” (1 Kor 11, 23), kiedy w Wieczerniku w Jerozolimie zgromadził wokół siebie Apostołów i sprawował wraz z nimi Ostatnią Wieczerzę. 210. W jaki sposób Jezus ustanowił Eucharystię? „Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem: Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, odmówił modlitwę dziękczynną, połamał i powiedział: To jest moje Ciało za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest nowym przymierzem w mojej Krwi. Ilekroć z niego pić będziecie, czyńcie to na moją pamiątkę” [1 Kor 11, 23-25].209. 

 

Pierwsza Komunia Święta

Rejestracja

Od 1 września 2022 m. rozpoczęła się i przez miesiąc będzie trwała rejestracja dzieci (w wieku 10 lat i starszych), pragnących przyjąć Sakrament Pierwszej Komunii Świętej w roku 2023. Zainteresowanych prosimy o dokonanie wcześniejszej rejestracji, poprzez wypełnienie podania, w zakrystii naszego kościoła, bądź napisać do kanceliarii przez formę kontaktową. Niezbędne jest też wypełnienie formularza „Prośba, o przygotowanie dziecka do Pierwszej Komunii św.” Można tego dokonać w kanceliarii parafialnej bądź pobrać klikając tu (WORD) (PDF) , wydrukować i wypełniony dostarczyć do kanceliarii parafialnej bądź zabrać na pierwsze spotkanie. Informacja o terminach spotkań z kandydatami zostanie zamieszczona zarówno na stronie internetowej kościoła, jak również na naszym Facebook.