pierwsza komunia

 

Eucharistija — tai mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūnas ir Kraujas. Jėzus per Paskutinę Vakarienę, savo kančios išvakarėse, mylėdamas savuosius iki galo, norėdamas su jais visada pasilikti, įsteigė Eucharistiją, duodamas valgyti Duoną — Jo Kūną ir gerti iš Vyno taurės — Jo Kraujo taurės. Tai daryti Jėzus kvietė Jo atminimui.

 

Kodėl tikinčiajam reikia priimti Eucharistiją?

Eucharistija yra viso krikščioniškojo gyvenimo versmė ir viršūnė. Pats Jėzus Kristus per Paskutinę vakarienę, tą naktį, kai buvo išduotas, įsteigė eucharistinę savo Kūno ir Kraujo auką, kad pratęstų kryžiaus auką iki pasaulio pabaigos, kol vėl ateis. Jėzus savo mylimai mokinių Bažnyčiai šitaip patikėjo savo mirties ir prisikėlimo atminimą — gailestingumo sakramentą, vienybės ženklą, meilės ryšį bei velykinį pokylį.

 

Pirmoji Šventoji Komunija

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. yra registruojami Krikšto sakramentą priėmę ir 10 metų sulaukę krikščionys, kurių tėvai (globėjai) pageidauja, kad jų vaikai 2024 m. priimtų Pirmosios Šv. Komunijos sakramentą.

Užsiregistruoti, užpildant prašymą, galima bažnyčios zakristijoje:

  • Pirm.-Ketv.: 6.45-9.00; 16.00-18.30 val.
  • Penkt.: 6.45-9.00; 12.30-14.00; 16.00-17.30 val.
  • Šešt.: 8.30-10.30; 16.00-18.30 val.
  • Sekm.: 6.30-14.00; 16.00-18.30 val.

Alternatyviai, prašymo formą galima atsisiųsti  (WORD)  (PDF) ,  atsispausdinti, užpildyti ir atnešti į pirmą susitikimą su kandidatais.

Užsiregistravę kandidatai užsiėmimose, kurių tikslas yra juos paruošti Atgailos (Sutaikinimo) ir Eucharistijos sakramentams. Pirmas organizacinis susitikimas įvyks spalio 7 dieną:

  • Lietuvių grupei – 10.30 val.
  • Lenkų grupei – 9.30 val.
  • Rusų grupei – 11.30 val.  

Papildomos informacijos prašome teirautis parapijos kanceliarijoje .