2021 03 28  Verbų Sekmadienis


2021 03 24  Gavėnios Trečiadienis


2021 03 21   V Gavėnios Sekmadienis


2021 04 11   Dievo Gailestingumo Sekm. (Atvelykis)


2021 04 18  III Velykų Sekmadienis


2021 04 25   IV Velykų Sekmadienis


2021 05 02   V Velykų Sekmadienis (Motinos Diena)


2021 05 09   VI Velykų Sekmadienis


2021 05 16   Kristaus Žengimas į dangų (Šeštinės)


2021 05 23   Šv. Dvasios Atsiuntimas (Sekminės)


2021 05 30  Švč. Trejybė


2021 06 06  Devintinės (Tėvo diena)


2021 06 13   XI eilinis sekmadienis