pexels photo 27633 

 

Sielovada — tai Katalikų Bažnyčios tarnystė parapijoje, padedanti konkrečiam žmogui pažinti Dievą, stiprinti krikščioniškąjį dvasingumą.

Parapijoje veikia skirtingos bendrijos ir organizacijos į savo veiklą įtraukiančios įvairaus amžiaus ir interesų parapijiečius, tarp jų: