santuoka

 

 

Santuokos sakramentas — tai Dievo bei Bažnyčios liudytojų akivaizdoje vyro ir moters duota priesaika visą gyvenimą vienas kitą mylėti, gerbti ir susilaukti vaikų bei juos ugdyti.

Santuoka, kurią vyras ir moteris sudaro visam gyvenimui kaip bendrą sąjungą, skirta sutuoktinių gėriui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui. Esminės santuokos savybės, kurios turi būti žinomos ir besąlygiškai priimtinos besituokiantiems krikščionims, — vienumas ir neišardomumas. Kitaip tariant santuoka sudaroma tik vieną kartą ir jokios žmogiškos jėgos negali būti išardyta. Santuokinį ryšį įtvirtino pats Dievas, tad sudaryta pakrikštytųjų santuoka niekada negali būti panaikinta: „Taigi jie - jau nebe du, o vienas kūnas. Ką tad Dievas sujungė, žmogus teneperskiria“ (Mt 19, 6). Santuokoje vyras ir moteris yra lygiateisiai, vienas kitam atsidavę, tarnaujantys ir pasiryžę būti atviri gyvybės dovanai bei drauge auginti vaikus.

 

SANTUOKAI REIKALINGI DOKUMENTAI

  • TAPATYBĖS KORTELĖ (arba PASAS)
  • KRIKŠTO PAŽYMOS IŠRAŠAS (iš bažnyčios, kurioje buvote krikštytas(-a). Krikšto išrašas galioja 6 mėn.)
  • SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO PATVIRTINIMAS (kada ir kurioje bažnyčioje buvo priimtas šis sakramentas. Užtenka įvardinti datą ir vietą)
  • LEIDIMAS TUOKTIS UŽ SAVO PARAPIJOS RIBŲ (išduodamas tos parapijos bažnyčioje, kurios teritorijoje realiai gyvenate (o ne kur esate registruoti) mažiausiai 3mėn. arba ilgiau)
  • PRIEŠSANTUOKINIŲ KURSŲ BAIGIMO PAŽYMĖJIMAS (registracija Vilniaus Arkivyskupijos Šeimos centro internetinėje svetainėje www.vasc.lt
  • LAISVOS BŪKLĖS LIUDIJIMAS (prašomas pristatyti tuo atveju, jeigu kyla abejonių dėl ankstesnės (bažnytinės) santuokos ryšio)
  • JŪSŲ SANTUOKOS LIUDYTOJAI (būtina įvardinti abiejų liudytojų vardus, pavardes ir gyvenamosios vietos adresą)
  • PAVARDŽIŲ PASIRINKIMAS PO SANTUOKOS
  • CIVILINĖS SANTUOKOS LIUDIJIMO KOPIJA (tik tuo atveju, jeigu sužadėtiniai tarpusavyje civiliškai jau yra susituokę)

 

Turėdami visus išvardintus dokumentus ir likus ne mažiau nei mėnesiui iki santuokos dienos, paskambinkite į bažnyčią ir susitarkite su kunigu dėl priešsantuokinės anketos pildymo dienos bei laiko.

Artėjant santuokos dienai, tinkamai pasiruoškite Atgailos (Išpažinties) sakramentui ir jį priimkite.

Santuokos dieną, likus 15 min. iki apeigų pradžios, drauge su dviem santuokos liudytojais, užeikite į zakristiją (nepamirškite savo žiedų).

 

Papildomos informacijos prašome teirautis parapijos kanceliarijoje