Pamaldų tvarka

 

 

Vilniaus arkivyskupijai priėmus sprendimą, kad bažnyčiose šv. Mišios vyks nedalyvaujant tikintiesiems, keičiasi ir mūsų parapijoje šv. Mišių aukojimo tvarka. Detalesnės informacijos rasite Parapijos skelbimuose