1. Antradienį, birželio 28 dieną bus Šlovinimo vakaras (Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, užtarimo malda, išpažinčių klausymas). Šlovinimo vakaras prasidės atskiromis Šv. Mišiomis 19.00 val.

2. Trečiadienį, birželio 29 dieną:

• Šv. Petro ir Pauliaus iškilmė. Šv. Mišios: lietuvių kalba – 7.00, 17.00 val.; lenkų kalba – 7.30, 18.00 val.

• Transliuojamųjų Šv. Mišių 12.00 val. iš mūsų bažnyčios per Marijos Radiją – NEBUS! Pamaldos į mūsų parapijos globėją Šv. arkangelą Rapolą bus prieš vakarines Šv. Mišias.

3. Ketvirtadienį, birželio 30 dieną, užbaigsime Birželines pamaldas, kurios vyksta mūsų bažnyčioje, kiekvieną dieną vakarais po Šv. Mišių 17.00 val.

4. Kitą sekmadienį, liepos 3 dieną, aukos bus renkamos bažnyčios remontui.

5. Liepos 16 dieną, (mūsų parapija) eisime Kryžiaus Kelią Vilniaus Kalvarijoje. Susitinkame 8.00 val. prie Marijos Sopulingosios koplyčios.

6. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

7. Velykinės išpažinties laikas Lietuvoje baigiasi birželio 29 dieną. Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie negali dėl ligos ar senatvės, ar kurtumo atlikti išpažintį bažnyčioje.

8. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt